top of page

آیا کتاب مقدس کلام خداست؟

 

منابع تدوین شده در واقع راه‌ کاریست برای دانایی؛ خرد آدمی با همین منابع است که تقویت می شود. چیز های نا پیدا و پنهان را متبلور ساخته٬ آشکار و هویدا می سازد. جوامع مدرن وابسته به کتاب و دست نوشته های معتبر است. علم وابسته به چنین شی است٬ دانایی و شکوفایی یک جامعه وابسته به منابع تدوین شده است.

 

در طول تاریخ انسان توسط کتاب با انسان حرف رانده است٬ تاریخ٬ فلسفه و سایر علوم... ولی مهم تر و بارز تر از آن خالق ما٬ خدای ما توسط کتاب مقدس با انسان سخن گفته است. انسان با مطالعه ی کتاب مقدس در یک گفتگو است٬ گفتگو با خداوند٬ صمیمانه ترین رابطه‌ یی خالق و مخلوق٬ عاشقانه ترین رابطه‌ یی آسمان و زمین. انسان می آموزد٬‌ یاد میگیرد٬ می‌فهمد و با آن زندگی میکند. روح خداوند٬ مردان خداوند را ملزم ساخت و الهام بخشید تا کلام او را بصورت کتبی در آورده و با زبان ما صحبت نماید. این نویسنده‌ گان نه یک شخص و نه دو شخص بلکه عده‌ ایی زیادی بودند که با الهام از روح خداوند عمل کردند٬ نوشتند٬ منتشر کردند و بدسترس تاریخ و آینده سپردند.

با وجود اینکه کلام خداوند توسط افراد مختلف به زبان های مختلف نگارش شده است٬ اما به طرز عجیبی هماهنگی و یک رنگی آن محفوظ است و تمام قسمت های آن مکمل همدیگر و یک دست اند.

 

چرا ایمان داران باور دارند که کتاب مقدس کلام وحی شده‌ خداست؟‌

کتاب مقدس این حقیقت را مکشوف می سازد که کلام خداست و هیچ شکی در آن نیست. دوم تیموتائوس باب ۳ آیات ۱۶ تا ۱۷ میگوید: «تمام کتاب مقدس از الهام خداست و برای تعلیم حقیقت٬ سرزنش خطا٬ اصلاح عیب ها و پرورش ما در عدالت مفید است. تا مرد خدا برای هر کار نیکو کاملا آماده و مجهز باشد». درواقع تمام قسمت های کتاب مقدس توسط روح القدس الهام گردیده است؛ از این بابت برای زندگی در پاکی و قدوسیت مفید است و اعمال نا درست من انسان را توبیخ نموده و اصلاح میکند و سبک زندگی خدا پسندانه را به ما می آموزاند. کلام خدا وسیله‌ی است تجهیز کننده تا ما به دنیا و پیرامون مفید واقع شده و نیکی خلق نماییم و راز های نا پیدایی آسمانی و جلال خدا را در آن ببنیم و او را بیشتر از قبل درک نماییم.

دو مسئله ثابت می سازد که کتاب مقدس فی الحقیقه کلام خداست و توسط خداوند به ما الهام گردیده است:

مسئله‌ اول:

شواهد درونی

هماهنگی و یک دستگی کتاب مقدس نکته‌ درونی و قابل تامل و در خور تفکر است. در حدود ۴۰ شخص این کتاب را در سه زبان عبری٬ آرامی و یونانی و در سه مکان متفاوت که این نویسندگان هیچ تماسی باهم نداشتند در طی ۱۶۰۰ سال نوشته است.

نویسندگان هیچگونه تماس با همدیگر و یا با نهادهای مذهبی خود نداشتند تا مطابق با دیدگاه همدیگر مطالب را بچینند ولی روح القدس این هماهنگی را حفظ نمود و نوید رهایی انسان از شر گناه توسط مسیح را بصورت تدریجی ثبت نمود. بعضی مطالب کتاب مقدس ممکن به ظاهر متناقض به نظر برسد ولی وقتی که آنها را بصورت دقیق مطالعه نماییم متوجه می شویم که با یکدیگر به طرز عجیبی هماهنگی دارند؛ این مسئله خود دلیلی است بر صحت کتاب مقدس. مادام که تمام مطالب کتاب مقدس را مطالعه میکنیم یک طرح بسیار جالب و همگون بوجود می آید که دارای تناسب و زیبایی حیرت انگیز است. چرا چنین است؟ تنها دلیل قابل اقناع که میتواند وجود داشته باشد این است که دست نا مرئی یک موجود مافوق الطبیعی در پشت هر کلمه‌ از صفحات کتاب مقدس وجود داشته است.  

برای کسانیکه جدیدا ایمان آورده اند لازم به ذکر است تا یاد آور شد که کتاب مقدس دارای دو بخش بوده که عهد عتیق و عهد جدید نامیده می شود که این دو بخش شامل ۶۶ کتاب میباشد. عهد عتیق شامل پیشگویی در مورد عیسی مسیح است که هدفش رهایی و دستگیری انسان است و عهد جدید تحقق این پیشگویی است؛ آمدن٬ جسم پوشیدن خداوند بصورت انسان٬ صلیب و قیام مسیح را بیان میکند.

دومین شواهد درونی

 ثابت می سازد که کتاب مقدس کلام خداست؛ پیشگویی و نبوت های است که در آن به ثبت رسیده است. این کتاب حاوی صدها پیشگویی و نبوت واضح و دقیق در باره‌ آینده ی انسان ها و شهرهای مشخص است. و همین گونه ظهور یک پیشوا و نجات دهنده (عیسی مسیح) را نوید می دهد که قرار است آمده و «مرگ» را بر دارد. کتاب مقدس نه تنها که در مورد محل تولد مسیح٬ تبار مسیح و خاندان مسیح پیشگویی کرده است بل نحوه مصلوب شدن و قیام مسیح را در روز سوم نیز پیشگویی نموده است. هیچ کتاب و منبعی به این میزان دقیق و روشن حرف نزده است و هیچ کتاب به این میزان پیشگویی های روشن که تحقق یافته باشد نداشته است.

 

 

سومین شواهد درونی

 کتاب مقدس که ثابت میکند کلام خداست؛ این است که؛ کتاب مقدس دارای قدرت مافوق الطبیعی بوده و تا اعماق وجود انسان تغییر ایجاد می کند. ممکن ادعا شود که این دلیل نمیتواند ادله‌ قانع کننده باشد ولی همین کتاب که ما از او حرف می زنیم زندگی هزاران و میلیون ها انسان این کره‌ای خاکی را عوض کرده است که این تغییر توسط هیچ کار و عمل انسانی٬ توسط هیچ تلاش انسانی٬ توسط هیچ علمی امکان پذیر نیست.

 

مسئله‌ دوم:

شاهد بیرونی اول

دلایل اثبات اینکه کتاب مقدس کلام خداوند است؛

خلوص نیت و وفا داری نویسندگان کتاب مقدس یکی از دلایل بیرونی این کتاب است. خداوند برای نگارش و طبع این کتاب افرادی را از طبقات مختلف اجتماع بر گزید. با مطالعه‌ زندگی نویسندگان کتاب مقدس در می یابیم که آنها نه تنها نسبت به خداوند و کلام او وفا دار و صادق بودند بلکه حاضر بودند تا بخاطر پیام خوش خداوند از جان خود گذشته و در این راسته مایه بگذارند. افراد عهد جدید را وقتی در اول قرنتیان باب ۱۵ آیه ۶ مشاهده میکنیم به صحت و حقانیت پیام خداوند ایمان کامل داشتند زیرا پس از رستاخیز و قیام مسیح خداوند او را دیده بودند و وقت خود را با او سپری نموده بودند.

شاهد بیرونی دوم

آخرین دلیل که میتواند ثابت سازد که کتاب مقدس کلام خداست شواهد تاریخی است. این کتاب وقایع تاریخی را نکته به نکته شرح داده و ثبت نموده است. کشفیات باستان شناسی و سایر نوشته های تاریخی دال بر این امر است که کتاب مقدس در واقع کلام مکشوف شده‌ خداوند برای انسان است. در طول و عرض تاریخ٬ شک گرایان تلاش کردند تا کتاب مقدس را مورد حمله قرار داده و آن را یک افسانه معرفی نمایند اما کشفیات باستان شناسی وجود آن را به عنوان یک سند تاریخی و واقعی اثبات کردند. برخی تلاش کردند تا تعالیم و اصول کتاب مقدس را یک معیار قدیمی و متناقض با اصول حاکم در جامعه به معرفی بگیرند ولی واقعیت های عینی نشان می دهد که اصول اخلاقی٬ مفاهیم قانونی و تعالیم این کتاب بیشتر از هر کتاب و منابع کتبی بر اصلاح زندگی جوامع و فرهنگ های مختلف این جهان اثر مثبت و پایان ناپذیر داشته است.

 

  نویسنده:  برادر رامیز

bottom of page